0

اخبـار و رویـداد هـا

بازدید مدیرکل شعب بانک مسکن استان خراسان رضوی

گروه صنعتی نفیس پارت میزبان مدیرکل شعب بانک مسکن استان خراسان رضوی و مدیرکل شرکت بتن سازه تربت حیدریه یکی از شرکت های باسابقه انبوه ساز خراسان بود. این بازدید که با هدف دیدار از شرکت قطعات بتنی نفیس پارت بینالود یکی از واحدهای جدید التاسیس گروه صنعتی نفیس پارت می باشد صورت پذیرفت.

حضور شرکت قطعات بتنی بینالود در نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان

غرفه شرکت قطعات بتنی بینالود یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه صنعتی نفیس پارت با استقبال قابل توجهی از سوی بازدیدکنندگان در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان، تاسیسات و تجهیزات جانبی مواجه شد.