گروه صنعتی نفیس پارت میزبان مدیرکل شعب بانک مسکن استان خراسان رضوی و مدیرکل شرکت بتن سازه تربت حیدریه یکی از شرکت های باسابقه انبوه ساز خراسان بود. این بازدید که با هدف دیدار از شرکت قطعات بتنی نفیس پارت بینالود یکی از واحدهای جدید التاسیس گروه صنعتی نفیس پارت می باشد صورت پذیرفت.

گروه صنعتی نفیس پارت میزبان مدیرکل شعب بانک مسکن استان خراسان رضوی و مدیرکل شرکت بتن سازه تربت حیدریه یکی از شرکت های باسابقه انبوه ساز خراسان بود. این بازدید که با هدف دیدار از شرکت قطعات بتنی نفیس پارت بینالود یکی از واحدهای جدید التاسیس گروه صنعتی نفیس پارت می باشد صورت پذیرفت.

 

شایان ذکر است در جریان این بازدید که روز پنجشنبه 18 آبان ماه 1402 صورت پذیرفت، میهمانان محترم از فعالیت ها و تولیدات شرکت های خودروسازی نفیس زرین بینالود تولید کننده خودروهای وانت باری سبک و قطعات بتنی نفیس پارت بینالود تولید کننده انواع بلوک های سبک، جداول و کفپوش های بتنی که همگی زیرمجموعه این گروه صنعتی می باشند بازدید بعمل آوردند.