0

بلوکـه هـای سیمانـی غیـر باربـر

بلوک هـای سیمانـی غیـر باربـر

بلوک های سبک از رایج ترین قطعات پیش ساخته سبک بتنی هستند ، این بلوک ها با اختلاط سبکدانه ، سیمان ، آب و افزودنی های بتن در دستگاه تمام اتوماتیک تولید می شوند. کلیه بلوک های شرکت قطعات بتنی بینالود طبق استاندارد INSO7782 و استاندارد ASTM تولید می شوند. موارد مصرف این بلوک ها در ساخت دیوارهای غیربارور داخلی و خارجی می باشد که با ویژگی های ذیل تولید می شود.

محصـول ابعـاد وزن ( کیلو گرم )
بلوک دو جداره سبک بینالود 10*20*40 4.5
بلوک سه جداره سبک بینالود 10*20*40 5.5
بلوک دو جداره سبک ینالود 15*20*40 6.5
بلوک سقفی 15*20*40 7.2
بلوکه سه جداره سبک بینالود 55*25*20 12.5