0

کفپـوش هـای بتنـی

کفپـوش هـای بتنـی

شرکت قطعات بتنی بینالود با استفاده از فناوری تولید کفپوش بتنی بصورت پرسی خشک تک لایه و دو لایه مطابق استاندارد های بین المللی اقدام به تولید محصول می نماید
کفپوش های بتنی بدلیل دوام بالا در برابر عوامل جوی در روسازی های شهری و ترافیکی مورد توجه قرارگرفته اند.
استفاده از کفپوش های بتنی صلب،روشی پایدار برای پوشش سطحی مناطق شهری و صنعتی خواهد بود
انواع کفپوش های بتنی و محل استفاده آن مطابق جداول تعریف شده است

محصـول ابعـاد
کفپوش ترافیکی 40 * 40 * 8
کفپوش ترافیکی 20 * 20 * 8
کفپوش بتنی 10 * 10 * 6
کفپوش پازلی 8 CM
کفپوش پازلی یونی 8 CM
کفپوش بتنی 20 * 10 * 8

مقـایسه کفپوش هـای بتنـی ترافیکی بـا آسفالت و بتن روسـازی غلتکـی

محصـول کفپوش بتنی ترافیکی آسفالت بتنی روساز بتنی قلتکی
پایداری برابر عوامل جوی خوب متوسط خوب
تحمل بار عبوری خوب ضعیف خوب
سرعت ساخت و ساز و اجرا خوب ضعیف خوب
هزینه اولیه متوسط کم زیاد
قابلیت بازیافت دوستدار محیط زیست بازیافت ضعیف هزینه بالا بازیافت
مشخصات ظاهری خوب متوسط محدودیت تنوع رنگ
تنوع طراحی و رنگ خوب - -